Αιτήσεις

 

Registration fees
Description Fee in Euros
1. Full A  (2 Masterclasses,concerts,one competition,lectures,auditor) 150€
2. Full B  (1 Masterclass,concerts,one competition,lectures,auditor) 120€
3.  Guitar Competition  ( Category without age limit) 60€
4. Guitar Competition  ( Category without age limit)+ 1 masterclass 100€
5.  Guitar Competition ( Category until 13 or 19 years old) 30€
6. Guitar Competition ( Category until 13 or 19 years old) + 1 masterclass 70€
7. Simple Registration A ( 2 Masterclasses and auditor) 120€
8. Simple registration B ( 1 Masterclass+ auditor) 90€
9. Auditor (concerts,lectures,competitions,masterclasses) 50€
10. Composition and Arrangement/Transcription Competitions 30€ + 20€ for every next piece
11. One Masterclass 40€
12. Exhibition fees ( Guitar makers , publishers, guitar accessories ) 80€
13.Young students (< 13 yo) 30€
14.Concert ticket 10€ ,5€

 

  •  10% έκπτωση σε αιτήσεις πριν τις 11 Μαρτίου. (εκτός των διαγωνισμών Σύνθεσης και Διασκευής/Μεταγραφής)
  • Bank Transfer to : National bank of Greece , SWIFT / BIC: ETHNGRAA  to Thessaloniki Conservatories Board of Alumni , IBAN : GR5301102100000021048025353    for the 5th International Guitar Festival of Thessaloniki

 

        Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής σε αρχείο word και να την αποστείλετε με τα απαραίτητα στοιχεία στο info@igft.gr

Αίτηση