Composition Competition

To Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Θεσσαλονίκης διοργανώνει, στα πλαίσια του 8ου Φεστιβάλ Κιθάρας, Διαγωνισμό Σύνθεσης για κιθάρα. Ο

σκοπός αυτού του διαγωνισμού είναι να αυξηθεί το σύγχρονο ρεπερτόριο της

κιθάρας.

  • 1. Ο διαγωνισμός σύνθεσης για το έτος 2021 απαιτεί ένα σόλο έργο για

κλασική κιθάρα του οποίου η διάρκεια δεν είναι μικρότερη από τέσσερα (4)

λεπτά και όχι μεγαλύτερη από επτά (7). Η σύνθεση θα μπορούσε να γίνει το

θέμα του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, θα μπορούσε να

χρησιμοποιηθεί σε όλες τις

δραστηριότητες του 8ου Φεστιβάλ Κιθάρας Θεσσαλονίκης. Οι συνθέσεις που θα

υποβληθούν θα πρέπει να μην έχουν δημοσιευθεί ή εκτελεστεί σε οποιαδήποτε

δημόσια συναυλία, ρεσιτάλ και να μην έχει γίνει αναπαραγωγή τους ή ανάρτησή

τους σε κοινωνικά δίκτυα ή άλλα μέσα ενημέρωσης πριν από την τελετή απονομής

του φεστιβάλ. Οι συνθέσεις θα πρέπει να είναι γραμμένες για σόλο εξάχορδη (6)

κλασική κιθάρα.

  • 2. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε συνθέτες κάθε εθνικότητας, χωρίς όριο

ηλικίας. Κάθε συνθέτης μπορεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό με πολλά έργα. Για

την συμμετοχή τους, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αποστείλουν στο διαγωνισμό

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@igft.gr :

α) Την παρτιτούρα του έργου σε μορφή   pdf. Αυτή, δεν πρέπει να περιέχει

οποιαδήποτε πληροφορία ή αναφορά που θα μπορούσε να επιτρέψει την

ταυτοποίηση του

συνθέτη. Η παρτιτούρα πρέπει να έχει σε εμφανές σημείο την ονομασία του

κομματιού, καθώς και τη διάρκειά του.

β) Μια ηχητική εγγραφή του έργου με την επιλεγμένη ονομασία στα αγγλικά ως

τίτλος σε ψηφιακό αρχείο. Αυτό το αρχείο πρέπει να αποσταλεί μαζί με την

παρτιτούρα. γ) Ένα έντυπο αίτησης, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στις

κατάλληλες θέσεις, μαζί με: όνομα, επώνυμο, πλήρη διεύθυνση (τηλέφωνο, φαξ, email),

υπογεγραμμένη δήλωση ότι η σύνθεση είναι αδημοσίευτη και αριθμό

τηλεφώνου για κάθε επικοινωνία μετά την λήξη του Φεστιβάλ.

– Μια πρόσφατη φωτογραφία

– Βιογραφικό σημείωμα

– Ένα αντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής είναι η 1/12/2021


Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία που αναφέρεται στο αποδεικτικό πληρωμής θα

θεωρηθεί ως ημερομηνία αποστολής. Η παράλειψη τήρησης των κανονισμών που

δημοσιεύονται παραπάνω μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου

από το φεστιβάλ. Όλο το γραπτό υλικό θα πρέπει να αναγράφεται ευανάγνωστα με

κεφαλαία γράμματα και σε μία από τις επίσημες γλώσσες του διαγωνισμού

(Αγγλικά, Ελληνικά).

  • 3. Το ποσό εγγραφής για το διαγωνισμό είναι 30Euro (τριάντα ευρώ) για το πρώτο

έργο, ενώ για όλες τις άλλες συνθέσεις που αποστέλλονται από τον ίδιο συνθέτη η

επιβάρυνση ανέρχεται στα 20Euro (είκοσι ευρώ) ανά σύνθεση. (Ένας συνθέτης

μπορεί να στείλει περισσότερες από μία συνθέσεις στο διαγωνισμό).

Η κατάθεση των χρημάτων μπορεί να γίνει ως εξής:

– Με τραπεζική κατάθεση στο λογαριασμο: : Σύνδεσμος Αποφοίτων Ωδείων IBAN ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : GR2701107410000074160734682 Για τον Διαγωνισμό Σύνθεσης στα πλαίσια του 8ου

Διεθνούς Φεστιβάλ Κιθάρας Θεσσαλονίκης

  • 4. Μια διεθνής κριτική επιτροπή που αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη,

τα ονόματα των οποίων θα γίνουν γνωστά από τους διοργανωτές, θα εξουσιοδοτηθεί να επιλέξει-συστήσει κατά ανώτατο όριο 6

(έξι) συνθέσεις για το βραβείο. Τα έργα που θα επιλεχθούν, θα εκτελεστούν από

τον κιθαριστή και καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Κιθάρας Θεσσαλονίκης

Φώτη Κουτσοθόδωρο, στις 20 Δεκεμβρίου 2021. Η ανακοίνωση της νικήτριας

σύνθεσης θα πραγματοποιηθεί στις 21 Δεκεμβρίου 2021.

Ο συνθέτης του νικητήριου έργου θα λάβει το βραβείο των 500, Ευρώ (πεντακόσια).

Το πρώτο βραβείο δεν μπορεί να διαιρεθεί. Η νικήτρια σύνθεση θα εκδοθεί. Το

νικητήριο έργο θα εκτελεστεί κατά τη διάρκεια του 9ου Φεστιβάλ Κιθάρας

Θεσσαλονίκης παρουσία του συνθέτη και θα τεθεί υπόψη των καλλιτεχνών,

καθηγητών, διαγωνιζομένων κιθάρας, και εξειδικευμένων περιοδικών. Εάν

υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα βραβεία εκτός από αυτά που αναφέρονται, θα

απονεμηθούν κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής.

  • 5. Η επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην χορήγησει ή να χορηγήσει το βραβείο. Η

απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι οριστική.

  • 6. Η αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, επιβεβαιώνει ότι οι διαγωνιζόμενοι

αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους κανόνες και τους κανονισμούς που

καθορίζονται επί του παρόντος.

  • 7. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας ή διαφοράς απόψεων σχετικά με τους

κανόνες και τους κανονισμούς, το μόνο έγκυρο κείμενο θα είναι η παρούσα

ανακοίνωση στα ελληνικά, πλήρης, με 8 (οκτώ) παραγράφους (η αρμόδια αρχή: τα

δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, Ελλάδα).

Πληροφορίες:

Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Θεσσαλονίκης

Tel: 2314014325, Mob: 6974992324

www.igft.gr | www.fotisguitar.com info@igft.gr | info@fotisguitar.com