Διαγωνισμός Σύνθεσης

5ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Θεσσαλονίκης

Κανονισμοί Διαγωνισμού Σύνθεσης

Ο «Σύνδεσμος Αποφοίτων Ωδείων Θεσσαλονίκης» διοργανώνει, στα πλαίσια του 5ου

Φεστιβάλ Κιθάρας Θεσσαλονίκης, Διαγωνισμό Σύνθεσης για κιθάρα. Ο σκοπός

αυτού του διαγωνισμού είναι να αυξηθεί το σύγχρονο ρεπερτόριο της κιθάρας.

  • 1. Ο διαγωνισμός σύνθεσης για το έτος 2018 απαιτεί ένα σόλο έργο για κλασική

κιθάρα του οποίου η διάρκεια δεν είναι μικρότερη από τέσσερα (4) λεπτά και όχι

περισσότερη από επτά (7). Η σύνθεση θα μπορούσε να γίνει το θέμα του

διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις

δραστηριότητες του 5ου Φεστιβάλ Κιθάρας Θεσσαλονίκης. Οι συνθέσεις που θα

υποβληθούν θα πρέπει να μην έχουν δημοσιευθεί ή εκτελεστεί σε οποιαδήποτε

δημόσια συναυλία, ρεσιτάλ και να μην έχει γίνει αναπαραγωγή τους ή ανάρτησή

τους σε κοινωνικά δίκτυα ή άλλα μέσα ενημέρωσης πριν από την τελετή απονομής

του φεστιβάλ. Οι συνθέσεις θα πρέπει να είναι γραμμένες για σόλο εξάχορδη (6)

κλασική κιθάρα.

  • 2. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε συνθέτες κάθε εθνικότητας, χωρίς όριο

ηλικίας. Κάθε συνθέτης μπορεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό με πολλά έργα. Για

την συμμετοχή τους, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αποστείλουν στο διαγωνισμό: α)

8 (οκτώ) αντίγραφα της παρτιτούρας. Αυτά, δεν πρέπει να περιέχουν οποιαδήποτε

πληροφορία ή αναφορά που θα μπορούσε να επιτρέψει την ταυτοποίηση του

συγγραφέα. Κάθε αντίγραφο πρέπει να έχει σε εμφανές σημείο την ονομασία του

κομματιού, και πρέπει να αναφέρει τη διάρκεια του κομματιού. β) Μια ηχητικη

εγγραφή (2 αντίγραφα) του έργου με την επιλεγμένη ονομασία στα αγγλικά ως

τίτλος, ως ψηφιακό αρχείο ή CD. Αυτό το αρχείο πρέπει να αποσταλεί μαζί με την

παρτιτούρα. γ) Ένα κλειστό φάκελο, με την ίδια ονομασία όπως η παρτιτούρα, με το

ακόλουθο έντυπο αίτησης, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στις

κατάλληλες θέσεις, μαζί με: όνομα, επώνυμο, πλήρη διεύθυνση (τηλέφωνο, φαξ, email),

υπογεγραμμένη δήλωση ότι η σύνθεση είναι αδημοσίευτη και αριθμό

τηλεφώνου για κάθε επικοινωνία μετά την λήξη του Φεστιβάλ.

– Δύο πρόσφατες φωτογραφίες του συνθέτη, οι οποίες πρέπει να είναι

υπογεγραμμένες στο πίσω μέρος τους,

– Βιογραφικό σημείωμα,

– Ένα αντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής.

Ο φάκελος πρέπει να σταλεί στην ακόλουθη διεύθυνση μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου

2018: Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Θεσσαλονίκης 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας

Θεσσαλονίκης (Διαγωνισμός Σύνθεσης)

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54640 (Ελλάδα)

Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία που αναφέρεται στο αποδεικτικό πληρωμής θα

θεωρηθεί ως ημερομηνία αποστολής. Η παράλειψη τήρησης των κανονισμών που

δημοσιεύονται παραπάνω μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου

από το φεστιβάλ. Όλο το γραπτό υλικό θα πρέπει να αναγράφεται ευανάγνωστα με

κεφαλαία γράμματα και σε μία από τις επίσημες γλώσσες του διαγωνισμού

(Αγγλικά, Ελληνικά).

  • 3. Το ποσό εγγραφής για το διαγωνισμό είναι 30Euro (τριάντα ευρώ) για το πρώτο

έργο, ενώ για όλες τις άλλες συνθέσεις που αποστέλλονται από τον ίδιο συνθέτη η

επιβάρυνση ανέρχεται στα 20Euro (είκοσι ευρώ) ανά σύνθεση. (Ένας συνθέτης

μπορεί να στείλει περισσότερες από μία συνθέσεις στο διαγωνισμό).

Η κατάθεση των χρημάτων μπορεί να γίνει ως εξής:

– Με τραπεζική κατάθεση στο λογαριασμο: : Σύνδεσμος Αποφοίτων Ωδείων

Θεσσαλονίκης IBAN ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : GR 5301102100000021048025353. Για το 5ο

Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Θεσσαλονίκης

  • 4. Μια διεθνής κριτική επιτροπή που αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη,

τα ονόματα των οποίων θα γίνουν γνωστά από τους διοργανωτές μετά την 1η

Ιανουαρίου 2018, θα εξουσιοδοτηθεί να επιλέξει-συστήσει κατά ανώτατο όριο 6

(έξι) συνθέσεις για το βραβείο. Τα έργα που θα επιλεχθούν, θα εκτελεστούν από

τον κιθαριστή και καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Κιθάρας Θεσσαλονίκης

Φώτη Κουτσοθόδωρο, την Πέμπτη 12 Απριλίου 2018. Η ανακοίνωση της νικήτριας

σύνθεσης θα πραγματοποιηθεί στις 15 Απριλίου 2018.

Ο συνθέτης του νικητήριου έργου θα λάβει το βραβείο των 500, Ευρώ (πεντακόσια).

Το πρώτο βραβείο δεν μπορεί να διαιρεθεί. Η νικήτρια σύνθεση θα εκδοθεί. Το

νικητήριο έργο θα εκτελεστεί κατά τη διάρκεια του 5ου Φεστιβάλ Κιθάρας

Θεσσαλονίκης παρουσία του συνθέτη και θα τεθεί υπόψη των καλλιτεχνών,

καθηγητών, διαγωνιζομένων κιθάρας, και εξειδικευμένων περιοδικών. Εάν

υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα βραβεία εκτός από αυτά που αναφέρονται, θα

απονεμηθούν κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής.

  • 5. Η επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην χορήγησει ή να χορηγήσει το βραβείο. Η

απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι οριστική.

  • 6. συνθέτες που επιθυμούν να τους αποσταλούν πίσω τα αντίτυπα της σύνθεσής

τους (ένα αντίγραφο θα παραμείνει στα αρχεία της Οργανωτικής Επιτροπής),

αναλαμβάνουν πλήρως τα έξοδα αποστολής. Διαφορετικά, ελλείψει οποιουδήποτε

ειδικού αιτήματος, μετά την 30η Απριλίου 2018, οι συνθέσεις δεν θα είναι πλέον

στη διάθεση των συνθετών.

  • 7. Η αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, επιβεβαιώνει ότι οι διαγωνιζόμενοι

αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους κανόνες και τους κανονισμούς που

καθορίζονται επί του παρόντος.

  • 8. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας ή διαφοράς απόψεων σχετικά με τους

κανόνες και τους κανονισμούς, το μόνο έγκυρο κείμενο θα είναι η παρούσα

ανακοίνωση στα ελληνικά, πλήρης, με 8 (οκτώ) παραγράφους (η αρμόδια αρχή: τα

δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, Ελλάδα).

Πληροφορίες:

Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Θεσσαλονίκης

Tel: 2314014325, Mob: 6974992324

www.igft.gr | www.fotisguitar.com

info@igft.gr | info@fotisguitar.com

Το 5ο Φεστιβάλ Κιθάρας Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί από 11 έως 15

Απριλίου 2018 στη Θεσσαλονίκη.