Προσκεκλημένοι

Mattias Seidel

Anabel Montesinos

Cecilio Perera

Gerhard Reichenbach

Johan Smith

Γιώργος Σακαλιέρος

Θεόδωρος Κίτσος

Ιωάννης Ζορπίδης

Κωνσταντίνος Λυκουργιώτης

Κωνσταντίνος Μακρυγιαννάκης