Αιτήσεις

 

Registration fees
DescriptionFee in Euros
1. Full A  (2 Masterclasses,concerts,one competition,lectures,auditor)150€
2. Full B  (1 Masterclass,concerts,one competition,lectures,auditor) 120€
3.  Guitar Competition  ( Category without age limit)60€
4. Guitar Competition  ( Category without age limit) + 1 masterclass100€
5.  Guitar Competition ( Category until 19 years old)40€
6. Guitar Competition ( Category until 19 years old) +1 masterclass80€
7. Guitar Competition(category until 10 or 13 years old)20€
8. Guitar Competition (category until 10 or 13 years old) + 1 masterclass60€
9. Simple Registration A ( 2 Masterclasses and auditor )120€
10. Simple registration B ( 1 Masterclass+ auditor )90€
11. Auditor (concerts,lectures,competitions,masterclasses)50€
12. Composition
30€ + 20€ for every next piece
13. One Masterclass40 €
14. Exhibition fees ( Guitar makers , publishers, guitar accessories )80 €
15.Young students (< 13 yo)30€
16.Concert ticket10-5€

Bank Transfer to : National bank of Greece , SWIFT / BIC: ETHNGRAA  to Thessaloniki Conservatories Board of Alumni , IBAN : GR5301102100000021048025353    for the 5th International Guitar Festival of Thessaloniki

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής σε αρχείο word και να την αποστείλετε με τα απαραίτητα στοιχεία στο info@igft.gr

Αίτηση