Μέρος

Το 5ο ΔΦΚΘ θα πραγματοποιηθεί στον εξής χώρο:

Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς